Galerie Jan Svatoš

Katalog > Publikace > Svatoš Jan

Svatoš Jan - Katalog současné keramické plastiky

Svatoš Jan - Katalog současné keramické plastiky

Svatoš Jan - Katalog současné keramické plastiky Svatoš Jan - Katalog současné keramické plastiky

Cena: 50 Kč

Popis:
V České republice v keramickém oboru sochařsky nebo designérsky invenčně pracuje řada uměleckých osobností. Výstavu v Kostelci nad Černými lesy vítáme jako příležitost konfrontovat tvorbu některých z nich. Vědomí zdejší řemeslné tradice a genia loci vysokou návštěvností keramických trhů opakovaně dosvědčuje široká veřejnost. Sousedství užitkové a dekorativní řemeslné produkce nabízené a trzích a sochařských děl na výtvarné výstavě může být pro obě tyto polohy keramiky výrazným obohacením, zejména pokud v budoucnosti dojde k jeho častějšímu opakování. Složení vyzvaných výtvarníků je na výstavě v Kostelci hned napoprvé reprezentativní, každý ze zastoupených umělců představuje výraznou tvůrčí individualitu. Zjednodušeně se dá říct, že se zde setkávají dva různé výtvarné světy.

Elżbieta Grosseová se svými plastikami inspirovanými nekontrolovatelnými přírodními procesy zrodu a zániku blíží prahmotě, z níž kdysi vznikal život na zemi. Nezaměnitelná abstraktní díla Václava Šeráka nic nepředstírají, svou drsnou živelností upřímně oslavují keramickou hlínu. Snadno rozpoznatelné plastiky Lubomíra Šilara modelované z plátů plně vystihují pohyb a typické vlastnosti jednotlivých zobrazovaných zvířecích druhů případně lidí. Jinou metodu k vyjádření pohybu volí Karel Dvořák, který na hrnčířském kruhu točí tvarově rozevláté nádoby - mnohdy jako základ totemických sloupů nebo figurálních plastik. Porcelánové postavy Šárky Radové jsou plné silných vnitřních hnutí a svými vypjatými gesty a výrazy vyjadřují až existenciální frustrace. Jiří Laštovička je nejen nápaditý designér porcelánu, ale také tvůrce porcelánových plastik, pod jejichž hravým povrchem často skrývá vážná sdělení.

Pohled na svět lze pomocí keramiky vyjádřit i méně nápadným, tišším způsobem. Dalibor Worm v křehkých, meditativních objektech i designu zužitkovává vlivy východního myšlení, k němuž svou povahou tíhne. Na podobný zdroj - mistrovská díla starých čínských malířů - vzdáleně upomínají imaginární romantické krajiny na nádobách Štěpánky Baškové, která se ovšem na výstavě představuje rozměrnými kapradinami. Námět zvětšených pupenů si pro tentokrát zvolila Jitka Wernerová, jejíž plastiky často zaujmou svou lehkou stylizací, jiná naše okolí oživují přátelskou vlídností. Anna Klimešová se nechává vést přírodou a jejími proměnami v plynoucím čase k jemným dílům zádumčivého vyznění.

Přínos výstavy v Kostelci nad Černými lesy může být viděn nejen v poukázání na různorodost keramické tvorby, ale zejména v připomenutí inspirativní mnohobarevnosti světa.

Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Autor:
Svatoš Jan

Název:
Katalog současné keramické plastiky

Katalogové číslo:
69

Stav:
Dostupné v galerii

Počet autorů keramickýh plastik:
10

Počet stran:
12

Publikováno: 13.2.2011