Galerie Jan Svatoš

Katalog > Publikace > Jan Svatoš, Michael Třeštík

Jan Svatoš, Michael Třeštík - Kostelecká keramika

Jan Svatoš, Michael Třeštík  - Kostelecká keramika

Cena: 290 Kč

Kostelecká keramika


  • je prvním zpracováním kulturně-historického fenomenu kostelecké keramiky
  • shrnuje veškerý dostupný archivní materiál
  • představuje zatím neobjevenou, a tedy neznámou krásu české keramiky 40. let
  • je pomůckou pro sběratele a starožitníky
  • je zdrojem informací pro zájemce o kostelecký region
  • obsahuje více než 300 fotografií a grafických příloh

V první části najdete historii kostelecké keramiky období 1860 až 1950.

Druhá část podává podrobné informace o všech zjištěných kosteleckých keramických dílnách a továrnách. Příloha evokuje dobovou atmosféru.

Třetí část je zaměřena na uměleckou hodnotu kostelecké keramiky a zapojuje ji do kontextu dějin českého užitého umění. Podrobně se zabývá zejména

  • dílenskou estetikou
  • artdecovou a funkcionalistickou keramikou mezi lety 1925 a 1935
  • zcela originální keramikou 40. let.
Stylové bohatství kostelecké keramiky bohatě dokládá závěrečná barevná příloha s více než 200 barevnými fotografiemi.

Ing. Jan Svatoš se soustavně zabývá historií kosteleckého regionu.
Ing. arch. Michael Třeštík je dlouholetým sběratelem české keramiky.

Autor:
Jan Svatoš, Michael Třeštík

Název:
Kostelecká keramika

Katalogové číslo:
68

Stav:
Dostupné v galerii

Publikováno: 19.1.2011