Galerie Jan Svatoš

Katalog > Autoři > Stacho Petr

Petr Stacho - Informace o autorovi

Narozen 23.6.1965 v Ústí nad Labem


Petr Stacho je sklářský výtvarník a malíř působící v Kamenickém Šenově a Ústí nad Labem. Po absolutoriu na Pražské UMPRUM (obor Sklářské výtvarnictví u prof. Svobody a Kopeckého), Petr tvoří na volné noze a od roku 2007 také vyučuje na prestižní Střední Uměleckoprůmyslové skole Sklářské v Kamenickém Šenově, nejstarší svého druhu na světě, jejímž hrdým absolventem Petr rovněž je. Petr hojně vystavuje doma i v zahraničí


1980-1984 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově, specializace broušení a tvarování skla


1984-1985 Obnova památek: středisko v Mladé Boleslavi se zaměřením na restaurování a tvorbu vitráží


1988-1994 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, ateliér skla


1993 Studijní pobyt v Gentu (Belgie) na Královské akademii krásných umění


2007 Vedoucí oddělení broušeného skla na SUPŠ-sklářské v Kamenickém Šenově


2010 Vedoucí oddělení broušeného a rytého skla na SUPŠ-sklářské v Kamenickém Šenově


Žije a pracuje v Kamenickém Šenově a Ústí nad Labem

Fotografie a text z archivu autora