Galerie Jan Svatoš

Katalog > Autoři > Kůs Tomáš

PhDr. Tomáš Kůs - Informace o autorovi

Kůs Tomáš

Narozen 1950 • 1968 – středoškolská studia, humanitní gymnázium, maturita

 • 1968-70 – studia ČJ, VV - PF Plzeň

 • 1970-71 – kopáč, tunelář, vazač těžkých břemen faPS Praha n.p.

 • 1971-76 – studia - FF UK Praha, diplomní práce z dějin

 • 1976-77 – vojenská prezenční služba - pěchota, romská rota, svobodník

 • 1976-83 – středoškolský profesor - stavební průmyslovka, gymnázium

 • 1983-90 – krajský odborný metodik pro mateřský jazyk a estetickou výchovu, Kraj. ped. ústav

 • 1983-87 – studia DEUM, ESTET - FF UK Praha, rigorózní zkouška, doktorát filosofie

 • 1990-92 – ředitel odboru kultury Magistrátu města Plzně

 • od 1991 – prezident společnosti pro umění Europa Alma Mater v Plzni

 • od 1992 – ředitel reklamní agentury v Plzni

 • 1992-99 – odborný asistent a externí lektor Západočeské univerzity v Plzni (teorie umění, estetika)

 • 1998-2002 – manager fy MR Real Trading , Plzeň

 • od 2002-2010 – AZD ČA, (ze záloh mne pro stáří vyhodili)

 • od 2004 – manager galerie U randů Plzeň/Kyšice


Profil


Nezávislý publicista a literát (eseje, fejetony, recenze, odborné studie a beletrie).


Člen svazu výtvarných kritiků a teoretiků, aktivní záloha ČA.


Promotor mezinárodních kulturních akcí (cca 60 realizovaných projektů za posledních 10 let samostatně i ve spolupráci s MK ČR a se zahraničními subjekty - zejm. A, D, I, F).


Grafik – zejm. suchá jehla a mezzotinta + experimentální digitální grafika


Sochař – zejm. svařovaná železná socha + skulptívní a asamblované práce v různých materiálech


Malíř – zejm. neabstraktní symbolizující malba akrylem a temperou od miniatur po střední formáty 

Fotografie a text z archivu autora