Galerie Jan Svatoš

Katalog > Autoři > Kůs Tomáš

Kůs Tomáš - Informace o autorovi

Kůs Tomáš

PhDr. Tomáš Kůs (*1950)


1968 – středoškolská studia, humanitní gymnázium, maturita


1968-70 – studia ČJ, VV - PF Plzeň


1970-71 – kopáč, tunelář, vazač těžkých břemen faPS Praha n.p.


1971-76 – studia - FF UK Praha, diplomní práce z dějin


1976-77 – vojenská prezenční služba - pěchota, romská rota, svobodník


1976-83 – středoškolský profesor - stavební průmyslovka, gymnázium


1983-90 – krajský odborný metodik pro mateřský jazyk a estetickou výchovu, Kraj. ped. ústav


1983-87 – studia DEUM, ESTET - FF UK Praha, rigorózní zkouška, doktorát filosofie


1990-92 – ředitel odboru kultury Magistrátu města Plzně


od 1991 – prezident společnosti pro umění Europa Alma Mater v Plzni


od 1992 – ředitel reklamní agentury v Plzni


1992-99 – odborný asistent a externí lektor Západočeské univerzity v Plzni (teorie umění, estetika)


1998-2002 – manager fy MR Real Trading , Plzeň


od 2002-2010 – AZD ČA, (ze záloh mne pro stáří vyhodili)


od 2004 – manager galerie U randů Plzeň/KyšiceProfil


Nezávislý publicista a literát (eseje, fejetony, recenze, odborné studie a beletrie).


Člen svazu výtvarných kritiků a teoretiků, aktivní záloha ČA.


Promotor mezinárodních kulturních akcí (cca 60 realizovaných projektů za posledních 10 let samostatně i ve spolupráci s MK ČR a se zahraničními subjekty - zejm. A, D, I, F).


Grafik – zejm. suchá jehla a mezzotinta + experimentální digitální grafika


Sochař – zejm. svařovaná železná socha + skulptívní a asamblované práce v různých materiálech


Malíř – zejm. neabstraktní symbolizující malba akrylem a temperou od miniatur po střední formáty