Galerie Jan Svatoš

Katalog > Autoři > Rajdl Pavel

Pavel Rajdl - Informace o autorovi

Vystudoval výtvarný obor PF UK v Praze, kde byl žákem prof. Ladislava Leitgeba, Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického. Později studoval scénografii a dějiny umění. Poučení šlo tedy směrem malířským a sochařským. Autor se věnuje především keramice, malbě a kresbě.


Své práce představil na více než 70 samostatných výstavách. V zahraničí vystavoval např. v Mnichově, Frankfurtu, Tokiu, Paříži, Budapešti. Je zastoupen ve sbírkách v ČR, Německu, Japonsku, USA, Švýcarsku, Rakousku, Švédsku, Holandsku, Francii, Itálii…


Jeho keramická tvorba je zaměřena na volné keramické objekty, reliéfy a na keramiku pro architekturu. Zabývá se i plastikou ze dřeva a kamene. V poslední době intenzivně maluje, kreslí i fotografuje. Používá akryl, pastel, rád v celé tvorbě kombinuje techniky a materiály. V řadě případů vytváří cykly prací, jak v tematické, myšlenkové i výtvarné rovině. Podobně jako v keramice, se také kresba a malba nachází ve volné abstraktní poloze. Autor se zajímá o proměnu mezi viděným a transformací viděného, pohyb na hranici reálného a imaginárního, vnějšího a vnitřního, konkrétního a abstraktního. Barevnost, kontrast struktur, někde přechází v lyricky hladké zpracování plochy. Často je akceptována kresba rytá, škrábaná či řezaná. Prostory obrazů a kreseb jsou vyplněny magickými elementy, kompozice je řešena s citem pro barevnost, světlo, celek i detail, vždy ale s výtvarnou přesvědčivostí v jednoduchosti sdělení.

Fotografie a text z archivu autora