Galerie Jan Svatoš

Katalog > Autoři > Potůčková Naděžda

Mgr. Naděžda Potůčková - Informace o autorce

Mgr. Naděžda Potůčková

Rok narození: 1960
Studium: Střední průmyslová škola keramická v Bechyni, 1979
Pedagogická fakulta v Plzni, obor český jazyk - výtvarná výchova, 1984

Zaměstnání:
Zpč. univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, výuka: keramika, výtvarné vyjadřování, výtvarné techniky, výtvarné techniky, materiály a technologie, exkurze, základy techn. výtv. disciplín, prostorová tvorba, malba

Členství:
od r. 1995 členka v Unii výtvarných umělců plzeňské oblasti
od r. 1998 členka ve Sdružení výtvarných umělců - keramiků ČR Praha.
od r. 2004 členka Výstavní rady UVU plzeňské oblasti
od r. 2007 členka Rady UVU plzeňské oblasti
od r. 2007 místopředsedkyně UVU plzeňské oblasti
od r. 2010 členka Komise pro sbírkotvornou činnost Západočeského muzeu v Plzni

Ocenění:
2006 Holandsko - umělecké centrum Wijk aan Zee - malířské sympozium, 3. cena za malířský soubor
2009 Rumunsko – Biennial Meeting Point Arad – cena za keramický objekt

Ohlas díla v odborném tisku:
2004 - Keramika a sklo, Souznění Naděždy Potůčkové - Zdeněk Freisleben, článek o tvorbě keramičky
Další teoretická činnost
výuka pro Centrum dalšího vzdělávání - semináře keramiky
2008 výuka výtvarných technik
2009 výuka keramických technik pro pedagogy,
2009 výuka základů grafických technik pro pedagogy
zařazení děl do Virtuální galerie Agentury čes. keram. Designu
navázání spolupráce s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze - s dr. Milanem Hlavešem (zapojení diplomantů do mapování české keramické tvorby)
konzultační (expertní)
Základní škola speciální a základní škola praktická Praha
Základní umělecká škola Dobřany
Střední odborná škola obchodu a propagace v Plzni
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 5

Pořádání seminářů, workshopů:
2007 - Keramický seminář pro pedagogy SOŠ obchodu, užitého umění a desingu ,
2009 – Malířský kurz pro pedagogy "Lomy-zlomy", pořádaný pro Centrum dalšího vzdělávání
2010 - Lomy - zlomy II.,malířský kurz pro padagogy
2010 – Tvůrčí seminář pro Kulturní centrum Frišova vila v Plzni, červen
2010 – Tvůrčí seminář pro Kulturní centrum Frišova vila v Plzni, prosinec
Organizační a kurátorská činnost
2008 - uspořádání výstavy diplomových prací studentů u příležitosti oslav 60. výročí založení FPE, Radnice města Plzně
2008 – uspořádání výstavy 60 let výtvarné katedry v Plzni, Univerzitní galerie Plzeň, zajištění tisku katalogu ( spolu s J. Součkem)
2008 – uspořádání výstavy Miloš Franče – kresby, grafiky, výstava konaná u příležitosti oslav 60.výročí založení FPE, výstavní síň ÚMO 4 Plzeň, zajištění tisku katalogu
2009 – uspořádání výstavy Klubu absolventů FPE ZČU , Univerzitní galerie Plzeň
2010 – výstava Lomy - Zlomy, práce účastníků malířského kurzu, Radnice města Plzně,leden , únor
2010 – sochařská výstava konaná v rámci 19.Bavorsko-českých kulturních dnů, klášter ve Waldsassenu, SNR, březen -duben, kurátorka výstavy
2010 – Významní čeští keramici, Galerie J. Trnky, Plzeň,květen, červen,pořadatel UVU a Sdružení výtvarných umělců, kurátorka výstavy
2010 – Spolužáci – Galerie J. Trnky Plzeň, červen, červenec, kurátorka výstavy
2010 – Václav Gatarik, Proměny času, proměny materiálu, Galerie U Bílého jednorožce,kostel sv. Vavřince Klatovy, kurátorka výstavy, autorka textu v katalogu
2010- Senta Shand - výstava prací absolventky KVK FPE ZČU, Západočeské muzeum Plzeň
2010 – Liběna Horáková, Jan Luňáček – výstava prací absolventů KVK FPE ZČU, Radnice města Plzně,září, říjen
2010 – Václava Zichová, Leona Lišková – výstava prací absolventů KVK FPE ZČU, Radnice města Plzně, listopad, prosinec
2011 – výstava objektů a soch členů UVU Plzeň, Kapucínský klášter Deggendorf, Německo, kurátorka výstavy
2012 – Doteky Bechyně, Galerie J. Trnky, Plzeň, kurátorka výstavy

Fotografie a text z archivu autora