Galerie Jan Svatoš

Katalog > Autoři > Krejzová Jana

Jana Krejzová - Informace o autorce

Jana Krejzová 4.10.1963 Vysoké MýtoPráce Jany Krejzové lze charakterizovat jako experiment, pokus a výzkum. Vlastní tvorba pro ni není cílem, ale cestou, na které materiál, ať už hliněný či nehliněný, získává nový tvar a nachází své nové místo. O své tvorbě autorka říká:Vnitřní obraz vás vede, ale materiál hovoří svojí řečí.

A je potřeba naslouchat obojímu.

Vede vás představa, ale materiál se nedá znásilnit.

A potom, když už máte pocit, že je všechno tak, jak má být,
přijdou zcela nevyzpytatelné vlivy jako čas, vzduch, oheň, voda… A opět může být všechno jinak.

Jinak?

Nevím.

Mé věci jsou jenom přibližné...Jana Krejzová je absolventkou Střední průmyslové školy keramické v Bechyni ze třídy profesora Jaroslava Podmola. Studia zde ukončuje v roce 1983 a poté pracuje v dílnách, dnes již zaniklého Díla, podniku Českých výtvarných umění v Praze. Odsud se vrací do rodného Vysokého Mýta, kde zakládá v rámci tehdejších přidružených výrob keramickou dílnu. V letech 1991 – 1993 žije ve Velké Británii, kde se na manchersterské univerzitě účastní mnoha keramických seminářů a workshopů. Věnuje se zejména technologii Raku.Po návratu do Vysokého Mýta pracuje jako učitelka výtvarného oboru na základní umělecké škole. Studuje arteterapii a pořádá keramická setkání vycházející ze základů experimentální archeologie. Jsou to především různé výpaly otevřeným ohněm, výpaly v jamách, v jednoduchých polních pecích a pecích milířového typu. V létě 2001 otevírá venkovské studio – Ateliér Újezdec. Zde se věnuje vlastní tvorbě a vede vzdělávací kurzy v oblasti studiové ateliérové keramiky známé jako Interaktivní hliněné dílny. Díla Jany Krejzové jsou vystavována od roku 1985 v Čechách i v zahraničí a jsou zastoupena v soukrpomých sbírkách v Rakousku, Řecku, Turecku, Francii, Velké Británii a Číně.Výstava Jany Krejzové v naší galerii

Fotografie a text z archivu autora